ناصر پورشمخال

دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پ.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
ناصر پورشمخال
1364-12-01
m - مجرد
اسلام
هرمزگان
لیسانس
دانشجو
وزن: 60 - قد: 180
رفته ام
نمی کشم
Nokia 1280

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

ناصر پورشمخال تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]