مهدیار نجاتی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مهدیار نجاتی
1378-09-07
m - مجرد
اسلام
تهران
تجربی
دانش آموز
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

مهدیار نجاتی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]