nf1343 - شبکه پزشکی فیس طب
narges


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
narges
1375-02-11
f - مجرد
اسلام
سمنان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 44 - قد: 160

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

narges تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]