surgical technology

گروه عمومی · 7 کاربر · 2 پست

اتاق عمل و بس

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

اطلاعات گروه

نام گروه surgical technology
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 2 پست
تعداد کاربر 7 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
توضیحات گروه اتاق عمل و بس
@feria عضو گروه شد.
@feria عضو گروه شد.
1396/05/27 - 21:39
hossin
hossin
قیچی متزنبام Metzenbaum Scissor
کاربرد: بمنظور برش بافت های نرم بکار میرود.
خصوصیات ویژه: دارای نوک تیز یا گرد و نوک آن مستقیم است.
قیچی متزنبام Metzenbaum Scissor
کاربرد: بمنظور برش بافت های نرم بکار میرود.
خصوصیات ویژه: دارای نوک تیز یا گرد و نوک آن مستقیم است.


722.jpg
دیدگاه · 1393/07/11 - 12:42 ·
7
hossin
hossin
معرفی کتابهای اتاق عمل
معرفی کتابهای اتاق عمل


[فایل]
دیدگاه · 1393/07/11 - 12:25 ·
3