پویا


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
پویا

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

پویا تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

پویا
پویا
سلام
کسی از میزان و چگونگی مصرف گلی بنکلامید به همراه متفورمین اطلاع داره؟ راستش آماریل بصورت 6 میلی گرم در روز جواب نداده پزشکی اول گلی بنکلامید 5 میلی گرم را توصیه کرده و پزشک دیگر 5 میلی گرم گلی بنکلامید بهمراه یک قرص 500 متفورمین و گفته گلی بنکلامید رو صبح نیم ساعت قبل از غذا و متفورمین رو قبل از ناهار مصرف کنم.
شما چطور مصرف می کنید یا اگر متخصصید چه نظری دارید؟
ارادتمندتان
سلام
کسی از میزان و چگونگی مصرف گلی بنکلامید به همراه متفورمین اطلاع داره؟ راستش آماریل بصورت 6 میلی گرم در روز جواب نداده پزشکی اول گلی بنکلامید 5 میلی گرم را توصیه کرده و پزشک دیگر 5 میلی گرم گلی بنکلامید بهمراه یک قرص 500 متفورمین و گفته گلی بنکلامید رو صبح نیم ساعت قبل از غذا و متفورمین رو قبل از ناهار مصرف کنم.
شما چطور مصرف می کنید یا اگر متخصصید چه نظری دارید؟
ارادتمندتان


دیدگاه · 1392/08/12 - 18:01 ·