tabasom


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
tabasom
1392-06-25
f -

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

tabasom تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

tabasom
tabasom
وقتی تو ماشینید فحش ندید در برید!
ما یه بار فحش دادیم خوردیم به ترافیک...!


اصن يه وضــــــــــــــــي
وقتی تو ماشینید فحش ندید در برید!
ما یه بار فحش دادیم خوردیم به ترافیک...!


اصن يه وضــــــــــــــــي


tabasom
tabasom
دختره نوشته :
مـطـمـئـنـم اولـیـن و آخـریـن پـسـری کـه بـخـواهـم جـلـویـش زانـو بـزنـم
پـسـرم خـواهـد بـود . . .
آن هـم بـرای بـسـتـن بـنـد کـفـشـهـایـش . . . !
یکی اومده زیر استاتوسش کامنت داده شوما اول ببین میتونی شوهر پیداکنی بعد تصمیمای مهم زندگیتو بگیر
دختره نوشته :
مـطـمـئـنـم اولـیـن و آخـریـن پـسـری کـه بـخـواهـم جـلـویـش زانـو بـزنـم
پـسـرم خـواهـد بـود . . .
آن هـم بـرای بـسـتـن بـنـد کـفـشـهـایـش . . . !
یکی اومده زیر استاتوسش کامنت داده شوما اول ببین میتونی شوهر پیداکنی بعد تصمیمای مهم زندگیتو بگیر


دیدگاه · 1392/01/11 - 16:11 ·
3
tabasom
tabasom
توی خیابون زنه پاش سُر خورد!
گـــروووپس خورد زمین هیچی دیگه رفتم زیر بغل...
.شوهرشو گرفتم که از خنده غَش کرده بود
توی خیابون زنه پاش سُر خورد!
گـــروووپس خورد زمین هیچی دیگه رفتم زیر بغل...
.شوهرشو گرفتم که از خنده غَش کرده بود


دیدگاه · 1392/01/11 - 16:10 ·
2
tabasom
tabasom
نامه اي به دستم رسيد كه در آن نوشته شده بود: شما پر از استعداديد, شما نابغه ايد, بله, اين ما هستيم كه شما را كشف كرديم, شما مستحق دكتراي افتخاري هستيد, شما آخرشيد, شما ديگه ... خوب حالا كه اينقدر عاقل و باشعوريد بياييد در كلاس كنكور ما شركت كنيد
نامه اي به دستم رسيد كه در آن نوشته شده بود: شما پر از استعداديد, شما نابغه ايد, بله, اين ما هستيم كه شما را كشف كرديم, شما مستحق دكتراي افتخاري هستيد, شما آخرشيد, شما ديگه ... خوب حالا كه اينقدر عاقل و باشعوريد بياييد در كلاس كنكور ما شركت كنيد


دیدگاه · 1392/01/11 - 16:10 ·
2
tabasom
tabasom
خدایا فقط قیمت پسته رو برگردون قول میدم پسته های در بسته رو هم بخورم
خدایا فقط قیمت پسته رو برگردون قول میدم پسته های در بسته رو هم بخورم