پویا عالم زاده


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
پویا عالم زاده
0000-00-00
- مجرد
دکترا و بالاتر
پزشک

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

پویا عالم زاده تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]