یافتن پست: #آتانازی

Ali Mojahedi
Ali Mojahedi
دیشب اورژانس بود
یه پیر زن رو آورده بدون حدود 80 سال داشت و 2-3 سال بود که افتاده شده بود آلزایمر هم داشت
آورده بودنش برای دیالیز شنت گذاری بشه
دکتر اول سمت راست گردن رو امتحان کرد نتونست شنت رو بذاره پیر زن هم مدام از درد و سوزش گریه میکرد می گفت راضی نیستم راضی نیستم
خوشبختانه سمت چپ گردن راحت شنت گذاری انجام شد ولی بازم خیلی اذیت شد
همرا بیمار که اومد گفت این هفتیمن شنتی هست که میذاره
دکتر بهش گفت : " واسه چی اذیتش می کنی بذار به ح.. [ادامه متن . . .]
دیشب اورژانس بود
یه پیر زن رو آورده بدون حدود 80 سال داشت و 2-3 سال بود که افتاده شده بود آلزایمر هم داشت
آورده بودنش برای دیالیز شنت گذاری بشه
دکتر اول سمت راست گردن رو امتحان کرد نتونست شنت رو بذاره پیر زن هم مدام از درد و سوزش گریه میکرد می گفت راضی نیستم راضی نیستم
خوشبختانه سمت چپ گردن راحت شنت گذاری انجام شد ولی بازم خیلی اذیت شد
همرا بیمار که اومد گفت این هفتیمن شنتی هست که میذاره
دکتر بهش گفت : " واسه چی اذیتش می کنی بذار به حال خودش باشه دیگه نبرش دیالیز "
همراه بیمار دخترش بود گفت دکتر دلم راضی نمیشه
رفتم تو فکر{-166-}
کاری به مسائل دینیش ندارم
ولی واقعا یه وقتایی می تونه خیلی خوب باشه


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ