یافتن پست: #سولفاسالازين

Ali Mojahedi
Ali Mojahedi
مطمئنا خيلي ها با بيماري (G6PD )آشنايي دارند، بيماري كه باخوردن باقلا موجب ميشود، اما اينكه علاوه بر باقلا چه چيزهاي ديگري موجب حملات فاويسم ميشوند موضوع بحث امشب ماست:

به جز باقلا برخي [ادامه متن . . .]
مطمئنا خيلي ها با بيماري (G6PD )آشنايي دارند، بيماري كه باخوردن باقلا موجب ميشود، اما اينكه علاوه بر باقلا چه چيزهاي ديگري موجب حملات فاويسم ميشوند موضوع بحث امشب ماست:

به جز باقلا برخي ها( مثل عفونت هاي ادراري و يا ) و يا برخي از ها هم هستند كه موجب بروز حملات فاويسم ميشوند، از جمله:
-سولفوناميدها ( مثل ..)
-#آسپرين بيشتر از ٣ گرم در روز
-داروهاي ضد مالاريا مثل پريماكين ،كلروكين، داپسون، كلرپروگوانيل
-داروهاي ضد تب مثل فنونازوپريدين
-ناليديك اسيد، نيتروفورانتوئين ،سيپروفلوكساسين، نيريدازول
-تركيبات K
-نفتالين
-متيلن بلو

معمولا خونريزي در اين افراد خودمحدود شونده است و نياز به خاصي ندارند، تنها هيدراته كردن و ايجاد ديورز قليايي در هنگام حملات كفايت ميكند.
بعنوان اصل كلي اين افراد تنها بايد از مواد اكسيدان دوري كنند!


image.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ