سید فتاح موسوی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سید فتاح موسوی
1348-03-08
m - متاهل
اسلام
آذربایجان شرقی
پرستاری
دکترا و بالاتر
کارمند
وزن: 115 - قد: 185
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

سید فتاح موسوی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]