شادي هلو


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
شادي هلو
1372-05-29
f - مجرد
اسلام
لیسانس
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

شادي هلو تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]