مختاری


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مختاری
0000-00-00
f - متاهل
اسلام
تهران
دکترا و بالاتر
پزشک

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

مختاری تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]