شکوفه م


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
شکوفه م
1396-08-21
f - مجرد
اسلام
مازندران
علوم آزمایشگاهی
لیسانس
دانشچو

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

شکوفه م تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

شکوفه م
شکوفه م
گر خواهی بمیری بی بهانه ، بخور پیاز و ماست و هندوانه!
مدیکال نیست ولی مهمه {-7-}
گر خواهی بمیری بی بهانه ، بخور پیاز و ماست و هندوانه!
مدیکال نیست ولی مهمه {-7-}


دیدگاه · 1396/05/28 - 16:00 ·
2