ابوالقضل موسوی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
ابوالقضل موسوی
1367-10-14
- مجرد
اسلام
آش
فوق دیپلم
مشغول خدمت
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

ابوالقضل موسوی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]