هما نورانیان


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
هما نورانیان
1369-11-04
f - مجرد
اسلام
اصفهان
پزشکی
دیپلم
دانشجو
وزن: 56 - قد: 161
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

هما نورانیان تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]