taymaz


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: شیطان
taymaz
1367-11-11
m -

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

taymaz تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

taymaz
taymaz
امشب شبکه خبر مسئله لغو ادغام دانشگاه ایران و تهران رو بررسی میکرد
خواستم از همین تریبون از تمامی دوستان و آشنایان خواهش کنم دعا کنن مام برگردیم سر خونه زندگیمون
والله هیچ جا دانشگاه خود آدم نمیشه حالا تو بو حتی جان هاپکینز باشه
و من الله توفیق ...
{-7-}
امشب شبکه خبر مسئله لغو ادغام دانشگاه ایران و تهران رو بررسی میکرد
خواستم از همین تریبون از تمامی دوستان و آشنایان خواهش کنم دعا کنن مام برگردیم سر خونه زندگیمون
والله هیچ جا دانشگاه خود آدم نمیشه حالا تو بو حتی جان هاپکینز باشه
و من الله توفیق ...
{-7-}


taymaz
taymaz
خوبان را باید بر روی چشم ها گذاشت ...کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند :)
درود و دوصد بدرود بر تمام دوستان گذشته عزیزم آنان که هستند آنان که جایشان بسی در میانمان خالیست و همچنین دیگر فیس طبیان جدید
ما نیز آمدیم {-7-}
خوبان را باید بر روی چشم ها گذاشت ...کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند :)
درود و دوصد بدرود بر تمام دوستان گذشته عزیزم آنان که هستند آنان که جایشان بسی در میانمان خالیست و همچنین دیگر فیس طبیان جدید
ما نیز آمدیم {-7-}