عبدالوحید


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
عبدالوحید
1367-01-01
m - مجرد
اسلام
سیستان و بلوچستان
مهندسی فناوری اطلاعات
لیسانس
کارمند
وزن: 60 - قد: 167
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

عبدالوحید تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]