وحید علی زاد


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
وحید علی زاد
1370-06-04
m - مجرد
اسلام
گلستان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 90 - قد: 185
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

وحید علی زاد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]