بهترین پاک کننده گیاهی برای کک و مک صورت

روناس گیاهی خودرو است که در مناطق مدیترانه‌ای شمال آفریقا و آسیا می‌روید.
روناس برای درمان زردی به کار می‌رود در واقع این گیاه، کیسه صفرا و طحال را نیز پاک سازی می‌کند.
این گیاه دردهای سیاتیکی را تسکین می‌دهد، برطرف کننده‌ی خارش‌ پوست است، تورم بدن را از بین می‌برد، کک و مک را برطرف می‌کند، میزان اوره‌ی موجود در خون را می‌کاهد و هنگام شکستگی استخوان‌ها برای جوش خوردن آن‌ها مؤثر است.
این گیاه قرمز رنگ به صورت دراز، باریک و استوانه‌ای است و دارای طعمی تلخ و گس است و قسمت مهم این گیاه از نظر طبی درمانگر بیماری‌ها محسوب می‌شود.

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/27 - 15:26 Share on Google+