استعمال پماد چشمیبهتر است از شخص ديگري براي ماليدن پماد به چشم كمك بگيريد.
پيش از استعمال دست‌هاي خود را با آب و صابون شستشو دهيد.
در صورت استفاده از لنز تماسي آن را از چشم خارج نماييد.
قبل از مصرف، ظرف محتوي دارو را به مدت چند دقيقه در دست هاي خود نگهداريد تا دماي آن به دماي بدن برسد. براي اين كار از آب گرم استفاده نكنيد.
دقت نماييد كه قسمت خروجي پماد با موضع، دست يا سطوح ديگر تماس پيدا نكند.
در حالت درازكش به سقف اتاق نگاه كنيد و سر را به عقب متمايل نماييد.
پلك پايين را به آرامي پايين بكشيد تا شياري به وجود آيد.
نوك پماد را هر چه نزديك‌تر به اين شيار قرار دهيد و در حالي كه به بالا نگاه مي‌كنيد حدود نيم تا يك سانتي‌متر از پماد را در شيار قرار دهيد.
پلك پايين را بعد از استعمال آزاد كنيد.
به مدت يك تا دو دقيقه چشم را بسته نگه داشته و در همان حال به اطراف بگردانيد.
پس از استعمال درب ظرف محتوي دارو را به طور كامل ببنديد و توجه داشته باشيد كه آلودگي قسمت خروجي پماد با شستشو به وسيله آب قابل رفع نيست.
در صورتي كه بيش از يك نوع پماد براي درمان استفاده مي‌كنيد، حداقل 10 دقيقه بين دفعات استعمال صبر كنيد.
در صورت استعمال توأم و قطره چشمي، ابتدا قطره را مورد مصرف قرار داده و پس از 5 دقيقه از پماد استفاده نماييد.

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/30 - 22:25 Share on Google+