سوال های تخصصی در رابطه با داروها

داروهای ضد باکتری( سولفونامید ها و کینولون ها)1. سوال: امروزه از داروی Co trimoxazoleبرای درمان چه عفونت هایی استفاده می کنند؟

پاسخ: مصارف بالینی این داروی ضد میکروب شامل درمان بعضی ازعفونتهای تنفسی، عفونت های ادراری، پروستاتیت، اسهال خونی و حصبه می باشد.2. سوال: تذکر چه نکاتی هنگام تجویز و تحویل داروی Co trimoxazoleبه بیمار اهمیت دارد؟

پاسخ: بیماران به خصوص آنهایی که آب از دست داده اند را به مصرف مایعات فراوان به همراه این دارو تشویق کنیم. بهتر است که مصرف کنندگان، بدون پوشش مناسب و ضد آفتاب، در معرض نور خورشید قرار نگیرند.3. سوال: موارد مصرف داروی جلدی Silver sulfadiazineکدام است؟

پاسخ: این داروی موضعی تقریبا روی همه باکتری ها و قارچ های بیماری زا موثر است، لذا برای پیشیگری از عفونت های ناشی از سوختگی، انتخابی محسوب می شود.4. سوال: چه ملاحظاتی را باید هنگام تجویز داروی Mafenideمد نظر داشته باشیم؟

پاسخ:در رابطه با تجویز این داروی جلدی برای سوختگی، باید به احتمال آلودگی ثانویه با کاندیدا توجه داشته باشیم. ضمنا جذب بالا از موضع استعمال می تواند منجر به اسیدوز متابولیک و در نتیجه افزایش سرعت تنفس شود.5. سوال: ترکیب Sulfadoxine/Pyrimethamineبرای درمان کدام عفونت کاربرد دارد؟

پاسخ:این ترکیب سولفونامیدی برای پیشگیری و درمان بیماری مالاریا مورد تجویز قرار می گیرد. سندرم بالقوه کشنده استیون سانسون مصرف این دارو را محدود کرده است.6. سوال: با توجه به اینکه Co trimoxazoleساخت فولیک اسید در باکتری ها را متوقف می کند،آیا لازم است که به همراه آن، فولیک اسید برای بیمار تجویز شود؟

پاسخ:در دوزهای متعارف خیر، مگر در افرادی که کمبود این ویتامین را داشته باشند.7. سوال: تا چه حد باید عوارض کلیوی این دارو را جدی بگیریم؟

پاسخ:در افراد سالم معمولا فقط کلیرنس کراتینین کاهش می یابد، اما در بیماران کلیوی می تواند باعث اختلال دائم در عملکرد کلیه ها شود.8. سوال: تا چه حد باید عوارض کلیوی داروی Co trimoxazoleرا جدی بگیریم؟

پاسخ: در افراد سالم معمولا فقط کلیرنس کراتینین کاهش می یابد، اما در بیماران کلیوی می تواند باعث اختلال دائم در عملکرد کلیه ها شود.9. سوال: از بین داروهای ضد باکتری کینولونی( مانند: Nalidixic acid, Ciprofloxacin,Ofloxacin, Levofloxacin, Gemifloxacin, Moxifloxacin)

،دوز کدامیک نیاز به تنظیم در نارسایی کلیوی ندارد؟

پاسخ:Moxifloxacin که البته در نارسایی کبدی منع مصرف دارد.10. سوال: در حال حاضر داروی Nalidixic acidچه کاربرد بالینی دارد؟

پاسخ: این دارو فقط برای درمان عفونت های مجاری ادراری سودمند می باشد.

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/30 - 22:31 Share on Google+