طول عروق خونی درون بدن هر انسان ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر می باشد. زمان لازم برای گردش یک گلبول قرمز در کل بدن ۲۰ ثانیه است. تعداد گلبول های قرمزی که در هر ثانیه تولید و کشته می شوند ۱۵ میلیون گلبول می باشد.

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/31 - 11:27 Share on Google+
دیدگاه  
saba2500

جالبست؟>؟

1393/06/4 - 09:02