هر 5 ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهد.افراد سیگاری ٣ برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میانی دچار می شوند و ٥/١ مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند. در افراد سیگاری زمان التیام یافتن و جوش خوردن استخوان ها پس از شکستگی تا ٨٠ درصد افزایش پیدا می کند.

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/31 - 11:46 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

OK

1393/06/1 - 14:44
saba2500

جالبست؟>؟

1393/06/4 - 09:01