بله ،
وبا ، مخملک
جوش و کهیر و کورک
جذام و گال و برفک
قند و فشار و سرخک
طرح و کشیک و عینک
روز پزشک مبارک
اینم ی دسته گل زیبا تقدیم به سفید پوشان


free-wallpapefdar-2.jpg · 133KB
13 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/31 - 23:09 Share on Google+
پیوست عکس:
free-wallpapefdar-2.jpg
free-wallpapefdar-2.jpg · 1025x731px, 133KB
دیدگاه  
cod99

OK

1393/06/1 - 14:41
medico

ممنون
تبریک

1393/06/4 - 18:42