دلم امشب صاف است
آسمان هم آرام
و هزاران فانوس
باد هم می آید
و نسیمی زیرک
سعی دارد که بفهماند شب
مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست...
به گمانم فردا
روز خوبی باشد:
صورت ماه به من می گوید

11 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/02 - 00:50 Share on Google+
پیوست عکس:
94382701171688042863.jpg
94382701171688042863.jpg · 487x351px, 92KB
دیدگاه  
reyhaneh_m

کاش اسم شاعرا و نویسنده های متن های زیبارو میذاشتین...

1393/06/2 - 10:08