تغييرات جديد در درمان کلسترول بالاي خون

وقتي صحبت از کلسترول به ميان مي‌آيد، پزشکان براي سال‌هاست که به شما مي‌گويند «عدد کلسترول خود را بدانيد.» اين بدان معناست که دستورالعمل‌هاي جديد درمان کلسترول که بوسيله انجمن قلب آمريکا و کالج قلب آمريکا منتشر مي‌شوند ممکن است تغيير کنند و حد نرمال کلسترول هم جابجا شود. جديدترين آنها روي عوامل زيادي تاکيد مي‌کند که علاوه بر سطح کلسترول بالا، با بيماري قلبي مشترک هستند و بهتر آن است که همه آنها درمان شوند. اگر شما سابقه‌اي از مشکلات قلبي نداريد، بدان معناست که يک حسابگر جديد با در نظر گرفتن عواملي مانند سن، جنس، سيگاري بودن، ديابت، فشار خون و سطح کلسترول، به شما و پزشکتان کمک مي‌کند تا تصميم بگيريد که از مصرف استاتين‌ها منفعتي نصيبتان خواهد شد يا خير. در واقع با در نظر گرفتن اين عوامل، تعريف کلسترول «نرمال» هم متفاوت خواهد بود.

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/06 - 20:34 Share on Google+
دیدگاه  
saba2500

جالبه..

1393/06/17 - 09:40