شیوه جدیدی برای پیوند مو

پاسخ به سوالي که درباره رشد موهاي جديد مطرح مي‌شود، شايد در تبديل مو روي خود سر نهفته باشد. محققان دانشگاه کلمبيا در گزارشي اعلام کرده‌اند که پيوند فوليکول‌هاي مو، که دربر گيرنده ريشه‌هاي موي جديد است، هم‌چنين سلول‌هايي که آنها را احاطه کرده، ممکن است کليد رشد موي جديد باشد. در اين آزمايش، تکه‌هايي از پوست ختنه‌گاه را که هنگام ختنه کودکان برداشته شده به موش پيوند مي‌زنند. پوست اين قسمت از اين نظر انتخاب شده که هيچ‌گونه فوليکول مويي در آن يافت نمي‌شود. سپس ريشه مو در آزمايشگاه کشت داده شده و بعد آنها را به پوست بي مو تزريق مي‌کنند. بنابراين فوليکول‌هايي که رشد مي‌کردند، مويي بوده که با اقدامات دانشمندان در آن رشد مي‌کرده، پس بوسيله فرد پس زده نمي‌شود. با اين شيوه به جاي جابجايي مو، واقعا تعداد موهاي فرد زياد مي‌شود. به نظر مي‌رسد روش جديد اميد بزرگي باشد براي افراد بي مو!

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/06 - 20:41 Share on Google+
دیدگاه  
saba2500

جالبه.

1393/06/17 - 09:39