گرانولومای ناف چیست ؟
? What is Umbilical Granuloma
گرانولومای ناف عبارتست از وجود یک زائده مخاطی در عمق ناف که معمولا در بالغین جوان بعلت عفونت مزمن ناف ایجاد میشود . توده کوچک مخاطی ایجاد شده فاقد لایه پوستی اپی درم بوده و درنتیجه باعث بروز ترشح چرکی سروزی بد بو و خون از عمق ناف شده و موجب نگرانی بیماران میشود .

گرانولوم ناف در خوش بینانه ترین حالت فقط محدود به ناف میباشد اما در موارد نادری ممکنست علامتی از دو ناهنجاری مادر زادی مهم شکمی نافی یعنی ارتباط ناف با مثانه ( باز بودن مجرای اوراکوس) و یا ارتباط ناف با روده باریک ( باز بودن مجرای اومفالومزانتریک ) بوده باشد .

که در ناهنجاری اول ترشح ناف ادراری بوده و در ناهنجاری دوم از عمق ناف ترشحات روده ای و گاهی مدفوعی خارج میشود .بایستی توجه داشت که دو مورد اخیر در صورت شک بالینی نیازمند بررسی تصویر برداری و تشخیص دقیق و انجام عمل جراحی لاپاراتومی برای درمان قطعی میباشند .

هرچند رعایت بهداشت ناف در هنگام استحمام و خشک کردن ناف حتی با سشوار و تمیز کردن با پنبه و الکل طبی برای همه پیشنهاد میشود ولی گرانولومای ساده ناف درمان طبی نداشته و درمان آن برداشتن گرانولوما و الکترو کوتریزاسیون قاعده ناف و پایه عروقی گرانولوما تحت بیحسی موضعی و در شرایط استریل میباشد

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/09 - 03:55 Share on Google+