یوسف کنعان من کنعان شعرم پیرشد
باز آی از مصر باورکن که دیگر دیرشد
درد هجرت چشم یعقوب دلم را کور کرد
پس تو پیراهن بیار ناله ام شب گیر شد
ای که چون موسی عصایت را به دلها می زنی
مردم از غم این عصا درقلب من چون تیر شد
(اللهم عجل فرجهم)

8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/14 - 10:56 Share on Google+
پیوست عکس:
01.jpg