*مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند
*تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند
*خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند
*شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند
*کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردن هستند
*صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردن هستند
*گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردن هستند
*لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند
*پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردن هستند

10 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/18 - 18:05 Share on Google+
دیدگاه  
medico

Nice

1393/06/18 - 20:54
saba2500

اوکی؟

1393/06/27 - 21:33