اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/28 - 13:57 Share on Google+
پیوست عکس:
110566397-4b9f1421e353e9f0dca98c0576e2f8aa-520.jpg
110566397-4b9f1421e353e9f0dca98c0576e2f8aa-520.jpg · 500x331px, 60KB
دیدگاه  
cod99

جالبست

1393/07/1 - 12:39