معذرت میخوام فیثاغورس ....چرا که مادر من سخت ترین معادلات است!
معذرت میخوام نیوتن ...چرا که مادر من راز جاذبه است!
معذرت میخوام ادیسون ...چرا که مادر من اولین چراغ زندگی من است!
معذرت میخوام افلاطون ...چرا که این مادر من است که شهر فاصله قلب من است!
معذرت میخوام رومیو... چرا که همه راه ها به عشق مادر من ختم میشود...!
معذرت میخوام ژولیت ...چرا که مادرم عشق من است !

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/30 - 22:16 Share on Google+
دیدگاه  
hasti

very very nice

1393/06/30 - 23:31
hosseini7367

Liiikkkkkk

1393/07/1 - 04:26
cod99

اوکی

1393/07/1 - 12:34