عفونت های واژن

این بیماری توسط انگل فلاژله دار تریکو نا واژنینالیس از طریق مقاربت ایجاد می شود . میزان انتقال بیماری بالاست 70 % از مردان پس از یکبار تماس جنسی با زن آلوده به انگل مزبور به این بیماری مبتلا می شوند این انگل بدون هوازی است .

تشخیص :
1- ترشح فراوان چرکی و بد بو واژن که گاهی با خارش نیز همراه است .
2- PHترشحات واژن معمولاً بالاتر از 5 است .
3- در مشاهده میکروسکوپی ترشحات ، تریکومونای متحرک را افزایش تعدادلکوسیت ها دیده می شود .
4- در زنان بارد ار مبتلا به واژینئیت تریکویونای احتمال پارگی زود رس کیسه آب و زایمان زود رس وجود دارد .
5- زنان مبیلا به این بیماری باید از نظر دیگر بیماری های منتقله از طریق جنسی چک شوند.

درمان :
1- مترونیدازول داروی انتخابی تریکومو ناس واژن است میزان علاج 95% است .
2- شریک جنسی باید درمان شود .
3- اگر عفونت عود کرد باید مجدداً درمان را به مدت 7 روز با مترونیدازول 500 میلی گرم 2 با در روز ادامه داد.
4- بیمارانی که به درمان مجدد پاسخ نداده اند بخش مهم درمان عبارتست از تهیه کست انگل جهت تعیین حساسیت به مترونیدازول.

از دسته سوم عفونت های واژن واژینوزباکتریال است
شایعترین فرم واژینسیت در آمریکاست واژینوز باکتریال عبارتست از تغییر فلور باکتریال طبیعی واژن که منجربه از دست رفتن لاکتوباسلهای تولید کننده اکسید هیدروژن در رشد بیش از حد باکتری های بی هوازی می گردد.تصور می شود که قلیایی شدن مکرر واژن که در اثر مقاربت مکرر یا استفاده از دوش واژینال رخ می دهد در این مورد نقش داشته باشند .

واژینوز باکتریال می تواند باعث عوارض مهم شود مثلاً عفونت لگنی – عفونت به دنبال سقط –عفونت پس از در آوردن رحم .زنان مبتلا به واژینیوز باکتریال که باردار می باشند در خطر پارگی زود رس کیسه آب – شروع زود رس درد های زایمانی و غفونت پرده های جنینی (کوریوآمنیونیت)و عفونت رحم پس از سزارین (اندوکتریت ) می باشند .

تشخیص
1- استشمام بوی ماهی از واژن که مخصوصاً بعد از مقاربت ایجاد می شود .
2- ترشحات واژن خاکستری رنگ است .
3- PHترشحات 5/4 است .
4- در مشاهده میکروسکو پی لکوسیت ها دیده نمی شوند و clue cellدیده می شود
5- افزودن KOHبه ترشحات واژن باعث آزاد شدن بوی ماهی می شود.

درمان
1- درمان خوراکی با مترونیدازول 500 میلی گرم 2بار در روز برای 7 روز .
2- ژل مترونیدازول داخل واژن .
3- کرم کلیندامایسین داخل واژن .
4- کلیندا مایسین خوراکی .
5- شیافت کلیندا مایسین داخل واژن
در این موارد درمان شریک جنسی لازم نیست

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/06 - 02:46 Share on Google+