قیچی متزنبام Metzenbaum Scissor
کاربرد: بمنظور برش بافت های نرم بکار میرود.
خصوصیات ویژه: دارای نوک تیز یا گرد و نوک آن مستقیم است.

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/11 - 12:42 Share on Google+
پیوست عکس:
722.jpg