ابولا…

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/29 - 13:27 Share on Google+
پیوست عکس:
image-19a9a5e999f41cb1d0b596dba586074cdc505ed57d86555ad2dbe5b79c31792e-V.jpg
image-19a9a5e999f41cb1d0b596dba586074cdc505ed57d86555ad2dbe5b79c31792e-V.jpg · 624x924px, 375KB
دیدگاه  
medico

درمان نداره؟

1393/07/30 - 09:59
behrouzalia

چرا!
استامینوفن...
خخخخخخخخخ

1393/07/30 - 17:14
medico

:|

1393/07/30 - 21:08