کیسه صفرا پر از سنگ در بیمارستان امام خمینی

12 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/09 - 01:07 Share on Google+
پیوست عکس:
10703594_781785798535916_5101992557845158408_n.jpg
10703594_781785798535916_5101992557845158408_n.jpg · 526x446px, 53KB
دیدگاه  
cod99

علکی

1393/08/13 - 11:45