معجزه قران از نظر جنین شناسی " قسمت سوم"

تا اواسط قرن بیستم، نقش تخمک و اسپرم

در تعیین جنسیت ژنتیکی جنین در انسان شناخته نشده بود اما پس از
کشف

کروموزمهای جنسی توسط دانشمندانی به نامهای«ون وینوانتر» و «پانتر»
و

«تئولیدان» این پدیده شناخته شد. یونانیها معتقد بودند که تعیین جنسیت
با

اسپرم مرد است، اگر اسپرم از بیضه راست خارج شود، جنس نوزاد مذکر
می‌شود و

اگر از بیضه چپ خارج شود نوزاد مونث می‌شود. و بعضی دیگر گمان داشتند
که

اگر جنین در سمت راست رحم رشد کند مذکر می‌شود و اگر در سمت چپ رشد
کند

مؤنث می‌شود. ارسطو هم که معتقد بود فرزند مذکر مربوط به هیجان روحی
مرد

هنگام آمیزش است و اگر فاقد آن باشد، فرزند مؤنث می‌شود.

در قرآن کریم به وضوح اشاره شده که نطفه (چه نطفه مرد باشد چه زن)
اساس تعیین جنسیت جنین است که مذکر شود یا مؤنث: «و انّه خلق الزوجین
الذکر و الانثی، من نطفه اذا تمنی»(9) مراحل اساسی تکامل جنین از
مرحله‌ی نطفه امشاج تا مرحله‌ی علقه، مضغه،

عظام و لحم (که قرآن کریم این نامهای علمی را به آنها داده) در واقع
با شکل و خصوصیات میکروسکپی آنها مطابقت دارد با توجه به اینکه در طول
همه این

مراحل جنین از چند میلیمتر تجاوز نمی‌کند و علم جنین‌شناسی که در نیمه
دوم

قرن بیستم پدید آمد، چنین وصف قرآنی را از طریق میکروسکوپ تأیید
نمود.

احادیث شریفه‌ای نیز بعضی از این آیات

کریمه را در مورد جنین توضیح می‌دهد، مانند تعیین مدت زمانی که در آن
اعضای جنین تشکیل می‌شود در اواخر قرن بیستم توسط علم جنین‌شناسی این
مطلب کشف

شد که لحم و عظام و سمع و بصر و اعضای جنسی از هفته هفتم بارداری شروع
به

تشکیل شدن نموده و تا ماه ششم کامل می‌شود. و این مصداقی است برای قول
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمود:

«اذا مرّ بالنطفه اثنتان و

أربعون لیله بعث الله الیها ملکاً فصوّرها و خلق سمعها و بصرها و
جلدها و

لحمها و عظامها. ثم قال یا رب أذکر أم أنثی؟ فیقضی ربّک ماشاء و
یکتب

الملک»(10).

هر گاه چهل و دو شب از انعقاد نطفه بگذرد

خداوند فرشته‌ای را مأمور می‌کند تا آن را صورت نگاری کرده و گوش و
چشم و

پوست و گوشت و استخوان آن را بیافریند،سپس می‌گوید پروردگارا، ‌او مرد
باشد یا زن؟ و خداوند آنچه را که بخواهد حکم می‌دهد و فرشته
می‌نویسد.

بنابراین در بسیاری از آیات قرآن اعجاز طبی در زمینه جنین‌شناسی پزشکی
به خوبی مشهود است. در اینجا به بررسی

اینگونه آیات پرداخته و پس از آوردن نظرات متفاوت در این زمینه، به
نقد و

بررسی آنها پرداخته و نظر معتدل بیان خواهد شد. برخی از اینگونه آیات
به

خوبی نشانگر اعجاز طبی قرآن بوده و برخی دیگر، در چارچوب تعریف اعجاز
قرار

نمی‌گیرند فلذا می‌توان از آنها به عنوان «شگفتیهای آفرینش انسان
درقرآن» یاد کرد .

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/25 - 01:36 Share on Google+