.اصطلاحات رایج محصولات رژیمی

برای هر عبارتی كه روی بسته‌بندی محصولات رژیمی درج می‌شود، تعاریف علمی دقیقی وجود دارد. برخی از رایج‌ترین این عبارات به شرح زیرند:
بدون چربی: یعنی كمتر از 0.5 گرم چربی در هر واحد.
كم چربی: یعنی كمتر از یك گرم چربی در هر واحد. در واقع، محصولی كه روی آن كلمه «كاهش‌یافته» یا «Reduced» نوشته شده، به این معناست كه حداقل 25 درصد كالری كمتر از محصول معمولی آن دارد.
سبك یا لایت (Light): یعنی یك سوم كمتر از محصول معمولی آن كالری دارد. این نوشته را روی برخی نوشابه‌ها حتما دیده‌اید.
بدون قند: یعنی كمتر از 0.5 گرم در هر واحد قند دارد.
كم سدیم: یعنی كمتر از 140 میلی‌گرم در هر واحد سدیم دارد.
بدون كلسترول: یعنی كمتر از 0.5 گرم در هر واحد از محصول، كلسترول دارد.
كم كلسترول: یعنی كمتر از 20 میلی‌گرم در هر واحد از محصول، كلسترول دارد.

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/27 - 17:28 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

نه

1393/09/2 - 13:44