تاثیر گرسنگی بر قدرت تصمیم گیری

گرسنگی میتواند نقش به سزایی را در مدیریت بهتر تصمیم گیری و همینطور اتخاذ تصمیم های منطقی تر ایفا کند. تصمیمات درست یا نادرست می توانند سرنوشت و زندگی انسان ها را دستخوش تغییر کنند. اما شرایط فیزیکی بدن می تواند نقش به سزایی را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح ایفا کند.
تصمیم گیری با معده خالی و در حالت گرسنگی می تواند ریسک و همینطور اتخاذ تصمیم نادرست را کاهش دهد. گاهی اوقات تصمیماتی هر چند کوچک گرفته می شود که می تواند در آینده مسیر زندگی را تغییر دهد. احساسات شتاب زده، استرس، افسردگی و گرسنگی جزو مواردی هستند که می توانند عملکرد مغز را تغییر دهند. در زمان گرسنگی می توان تصمیمات بهتری گرفت. در این تحقیق، دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول از شب قبل و در حدود ۲۳ ساعت هیچ غذایی دریافت نکرده و گرسنه بودند اما گروه دوم صبحانه میل کردند. گروه اول گرسنه و گروه دوم با معده ای پر در معرض وقایع و رخدادهایی قرار گرفتند که می بایستی تصمیماتی را اتخاذ می کردند. نتایج این دو آزمایش شگفت انگیز بود. داوطلبان و شرکت کنندگانی که گرسنه بودند، سریعتر به ارزیابی وضعیت شان پرداخته و توانستند تصمیمات بهتری اخذ کنند. در نتیجه، مطالعات محققان هلندی نشان داد، مغز اشخاص در زمان گرسنگی کارآمدتر بوده و گرسنگی به معنای افزایش ضریب خطا در تصمیم گیری نیست.

9 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/27 - 17:33 Share on Google+
دیدگاه  
Iran_alavi135

بابا فکر کنم این فقط شامل هلندی ها بشه

1393/08/27 - 19:15
cod99

نه

1393/09/2 - 13:43
Iran_alavi135

چی نه!{-151-}

1393/09/8 - 22:51