با رنگ زبان،به بیماریتان پی‌ ببرید

زبان عضو پر خونی است که اولین عامل تغییر رنگ آن تابع تغییرات اکسیژن رسانی خون به این عضو است که با کاهش اکسیژن خون،رنگ زبان کمرنگ‌تر از حالت عادی می‌شود.
یکی از مواردی که تغییر رنگ زبان را به همراه دارد زردی بدن است که با افزایش بیلی روبین در خون،زبان،به خصوص قسمت کف و زیر زبان،دچار زردی می‌شود البته برخی دارو‌ها و غذاهای مختلف هم ممکن است تغییر رنگ در زبان ایجاد کند که البته موقتی است و افراد باید متوجه این نوع تغییر رنگ زبان باشند و نسبتا کم اهمیت‌تر است.
در قدیم تصور می‌شد که سفید شدن رنگ زبان به خصوص در مورد کودکان،مربوط به عدم هضم کامل و ماندن مواد غذایی در معده یا به اصطلاح رو دل کردن است ولی در اصل وجود غشای سفید روی زبان مربوط به غلظت بزاق و بدلیل برگشت اسید معده به دهان و کمبود آب بدن است که علت اصلی باید بررسی و درمان شود.

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/05 - 10:00 Share on Google+