انسانی درستکار با موفقیت ناچیز
بسیار قابل احترام تر از انسانی بی صداقت
با موفقیت بسیار است .
هدف وسیله را توجیه نمی کند ،
پس برای دستیابی به موفقیت به هر ریسمانی
چنگ نیندازیم
و به خاطر بسپاریم
موفقیت تنها اگر در محدودۀ ارزشهای انسانی حاصل گردد
ارزشمند است .

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/07 - 13:56 Share on Google+
دیدگاه  
soniyaa-70

ســلام خــوبي عــزيزم
يـه شبكــه اجتمــــاعي داريــم
با كــلي امكـانــات باحــال
و با يــه فضــاي خوبــ و صميــمي
ازتــ خــواهش ميــكنــم بيــا عضــو بشــوو فعــاليــت كنــ
ضــرر نمــيكنــي تــازهــ نمــك گيــرم ميــشي
تــو گــوگــل بــزن شبــكه اجتــماعي بـلـوكـ 13
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

1393/11/3 - 01:07