Creatine kinase (CK) یا creatine phosphokinase (CPK) یا کراتین فسفوکیناز
کراتین فسفوکیناز یا کراتین کیناز یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هریک از این بافتها باعث افزایش سطح سرمی CPK می شود . سه ایزوفرم وجود دارد که منشأ بافتی CPK سرم را مشخص میکند : MM (عضله اسکلتی)،MB : (میوکارد) و BB : (مغز). کراتین فسفوکیناز در افرادی که دچار آنژین صدری شده اند هم کاربرد دارد.

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/13 - 22:56 Share on Google+
پیوست عکس:
CKMBLidi01.jpg
CKMBLidi01.jpg · 300x234px, 17KB
دیدگاه  
cod99

cod99.blogfa.om

1393/12/5 - 12:32