گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!
ببرم بخوابانمش!
لحاف را بکشم رویش!
دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!
حتی برایش لالایی بخوانم،
وسط گریه هایش بگویم:
غصه نخور خودم جان!
درست می شود!درست می شود!
اگر هم نشد به جهنم...
تمام می شود...
بالاخره تمام می شود...!!!
{-100-}

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/20 - 20:36 Share on Google+
پیوست عکس:
92669263776880862477.jpg
92669263776880862477.jpg · 500x347px, 25KB