این روزا خیلی قشنگن
یه دنیا ارزوی خوب براتون دارم روزاتون برفی حال و هواتون گرم گرم
{-220-}

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/20 - 20:42 Share on Google+
پیوست عکس:
0.751681001295455264_taknaz_ir.jpg
0.751681001295455264_taknaz_ir.jpg · 700x525px, 100KB