تمام سلول های بدن شما نسبت به افکارتان واکنش نشان می دهند،
افکار منفی می تواند باعث پایین آمدن سیستم ایمنی بدن تان شود...

9 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/28 - 17:06 Share on Google+