نِمیدانم !!

دلـــ مــن نازُکـــ است یــا چشمان تــو تیــــــز !!!

هَـر گــاه نگــاه بہ تــو میــدوزَم

بنــدِ دلم پــاره مے شَود . . ....

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/13 - 21:59 Share on Google+
دیدگاه  
soniya-70

ســلام خــوبي عــزيزم
يـه شبكــه اجتمــــاعي داريــم
با كــلي امكـانــات باحــال
و با يــه فضــاي خوبــ و صميــمي
ازتــ خــواهش ميــكنــم بيــا عضــو بشــوو فعــاليــت كنــ
ضــرر نمــيكنــي تــازهــ نمــك گيــرم ميــشي
تــو گــوگــل بــزن شبــكه اجتــماعي بــلوك 13
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

1393/12/4 - 18:50