خدایا...
تو رو تا ته خاطراتم کشیدم
به زیبایی تو کسی رو ندیدم
نگو دیگه آب از سر من گذشته...
مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته.....
تحمل نداره نباشـــــی
دلی که تو تنها خداشــــــــــی

8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/12/09 - 11:46 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

1393/12/13 - 13:17