داعشى جلوى ماشين يک مسيحى وهمسرش را گرفت وپرسيد: مسلمان هستى يا مسيحى؟
مسيحى جواب داد: مسلمانم..
داعشى گفت اگر مسلمانى ايه اى از قرآن برايم بياور..
مسيحى سطرى از انجيل برايش خواند..
داعشى گفت: درست است مى توانى بروى..
بعد ازدورشدن همسرش به او گفت: چراريسک کردى وبه او گفتى مسلمانى شايد مارا مى کشت..
مسيحى گفت: انها اگر قرآن رابلد بودند آدم نمى کشتند
خاطرات خبرنگار فرانسوی در لیبی به همراه خانم فرانسویش..
نقل از شبکه العالم

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/12/18 - 12:58 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

جدی؟

1393/12/28 - 10:54
Iran_alavi135

نقل از شبکه العالم

1393/12/29 - 03:00