سلام
امسال که سال مادر خوبی هاست
رزق همه ی خلق بدست زهراست
از سفره فاطمیه اش معلوم است
سالی که نکوست از بهارش پیداست
نوروز به نور فاطمیه زیباست
روزی تمام سال ما بازهراست
بابردن نام فاطمه فهمیدم
سالی که نکوست از بهارش پیداست
سالی که بهارش قدم فاطمه باشد
صدهابرکت از کرم فاطمه باشد
امید که یک مژده زصدها خبرخوش
پیغام فرج در حرم فاطمه باشد
ان شاءالله سال خوبی داشته باشید

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/01/02 - 03:07 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

ok

1394/01/3 - 22:38
dr_mary

سال نوتون مبارک

1394/01/5 - 13:40