"تب روماتیسمی حاد" قسمت سوم
در کاردیت بسیار شدید methylprednisolone وریدی به کار می رود. نارسایی خفیف قلبی به استراحت و کورتیکواستروئید پاسخ می دهد همچنین در بیماران با کاردیت شدید Digoxin می تواند مفید باشد؛ اما توصیه می شود به دقت پیگیری شود. تاکی کاردی شبانه می تواند علامت درگیری قلبی باشد که به Digoxin پاسخ می دهد. وازودیلاتورها و دیورتیک ها هم می توانند مفید باشند.
کره سیدنهام به Haloperidol پاسخ می دهد. کره به درمان آنتی میکروبیال طولانی مدت حتی بدون وجود سایر علامات نیاز دارد. استراحت کامل جسمی و روحی ضروری است چون ممکن است تظاهرات کره با ضربه عاطفی تشدید پیدا کند همچنین گلوکوکورتیکوئید و سالیسیلات یا فاقد اثرند یا اثر کمی بر روی کره دارند. چون کره با خواب از بین می رود توصیه می شود سدیشن کافی فراهم شود. انجمن قلب آمریکا رژیم درمانی را برای پیشگیری پیشنهاد داده است که شاملBenzathine benzylpenillin 1.2 milion unit IM هر 4 هفته و در افراد با ریسک بالا هر 3 هفته است. افراد با ریسک بالا به کسانی گفته می شود که بیماری قلبی دارند و در معرض خطر تماس مداوم هستند. پروفیلاکسی خوراکی کمتر قابل اعتماد است و شامل (Phenoxymethylpenillin (Penicillin V یا Sulfadiazine است و اگر حساسیت به پنی سیلین وجود داشت؛ باید از Cephalosporin خوراکی استفاده کرد.
انجمن قلب آمریکا پیشنهاد داده است که پروفیلاکسی تا 10 سال بعد از آخرین دوره بیماری و برای افراد با ریسک بالا تا آخر عمر انجام شود. ریسک بروز مجدد 3 تا 5 سال بعد از حمله بیشتر است.
در کشورهای توسعه نیافته پروفیلاکسی به صورت زیر است:
5 سال بعد از اولین حمله
تا آخر عمر در بیماران قلبی
تا آخر عمر در بیمارانی که تماس مداوم دارند و یا پیگیری آنها سخت است
تعویض دریچه در بیماران مبتلا به کاردیت حاد به خصوص بیمارانی که به درمان دارویی مقاوم هستند و یا به دوزهای بالاتری از وازودیلاتورها و دیورتیک ها نیاز دارند باید در نظر گرفته شود.
به محض تشخیص کاردیت باید 4 هفته بیمار در تختخواب استراحت کند و به محض فروکش کردن علائم، فعالیت قابل تحمل را دوباره شروع کند.

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/01/03 - 20:20 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

ok

1394/01/3 - 22:38